Informační schůzka pro rodiče

V hale bazénu na 11.ZŠ.
Rodiče budou seznámeni s možnostmi v oddíle, potřebami a plány do budoucna.
Budou se probírat členské infonformace pro rodiče – 26.9. 2008
příspěvky, registrační karty, zdravotní pojišťovny, způsoby hrazení.
Poskytneme rodičům informace pomoci oddílu a přijmeme jakékoliv návrhy pro lepší fungování oddílu.