Informační schůzka pro rodiče

V hale bazénu na 11.ZŠ.
Rodiče byli seznámeni s možnostmi v oddíle, potřebami a plány do budoucna.
Probíraly se členské Informační schůzka pro rodiče – 26.9. 2008
příspěvky, registrační karty, zdravotní pojišťovny, způsoby hrazení.
Pár rodičů se aktivně zajímalo o pomoc v oddíle a měli skvělé návrhy pro víc další fungování oddílu.