Město Frýdek-Místek
SLEZAN HOLDING a.s.

KONTO BARIÉRY

LINK CZ, s.r.o.

Další sponzoři

Hračky Paldusová - Štursova 13, FM 738 01

p. Rjabová - finanční dar
p. Luňáčková - finanční dar
p. Mojžíšková - ceny
p. Polachová - ceny
p. Štefek Mikuláš - ceny
p. Svobodová Zdeňka - ceny
p. Lednická Jitka - ceny a sponzorský dar
rodina Koulákova - ceny
rodina Mikušova - ceny
rodina Stratilova - ceny
tr. Bára Pešová - ceny

Velké poděkování patří všem!!! Bez Vás všech by se tato akce nemohla uskutečnit! 🙂