Základní informace

Do našeho kroužku mohou přijít všechny děti, kterým bylo již 5 let a chtějí se něco nového naučit!    🙂

V kroužku se děti seznamují s vodou, učí se hrou důležité zákonitosti vodního prostředí. Učí se potápět, bublat, foukat do vody. Učí se plavat pod vodou, otrlejší dělat stojky, kotouly a vše potřebné pro další výuku plavce. Od skoků, „bomb“ a „špendlíků“ se plynule přechází k šipkám a formou různých her se nenásilně malí plavci učí sžívat se s tímto krásným sportem.

Nejenže budou Vaše děti brzy šikovné a zdatné, ale také otužilé! Tento sport je jedinečný svým založením. Upevňuje zdraví všech, kteří jej provozují. Děti vedou zkušení trenéři a trenérky, kteří mají letité zkušenosti jak s vodou, tak s dětskou dušičkou. Děti mohou kdykoliv přejít do oddílu, pokud již zvládnou jeden plavecký styl a základní dovednosti správného „vodníka“.

 

Organizační pokyny:

  • Máme dvě platební období. Vždy k  20. 9. 2018,  a k 20. 01. 2019. Včasnou platbou nám pomůžete hradit pronájmy bazénů a další nutné  náklady pro PO. Velice děkujeme.
  • Číslo účtu : 3641480001/5500
  • Platby hrazeny přes účet – do variabilního symbolu = rok narození dítěte a do poznámky pro příjemce napište prosíme jméno dítěte, za  které období platba je a odvětví. (Zda dítě patří do rychlostního plavání, akvabel či kroužku). Klidně vše oddělte lomítkem.
  • Vstup do plaveckého oddílu : písemnou přihláškou (či zkontrolováním stávajících údajů), při výstupu – písemné odhlášení. 
  • Přihláška POFM komplet final
  • Přihláška – obce
  • Do oddílu se děti mohou hlásit i během školního roku.
  • Vítáme jakékoliv nápady, návrhy, zlepšení a vychytávky.
Těšíme se na Vás!