Město Frýdek-Místek

OC Frýda a.s.

SLEZAN HOLDING a.s.

SPORT CLUB s.r.o.

LINK CZ, s.r.o.

Další sponzoři

Hračky -  p. Paldusová

Rodina Mrázkova, Tkadlecova, Klánčikova, Olbrachtova, Rumíškova.
Trenérky Marta Pitříková Romana Lesňáková

Velké poděkování patří všem!!! Bez Vás všech by se tato akce nemohla uskutečnit! 🙂