Oddílové hry a soutěže

Místo oddílových závodů připravujeme pro děti tentokrát hry všeho druhu. Už plaveme spolu třetí měsíc a ne všechni se známe blíže. Proto jsme se rozhodli zařadit seznámení všech věkových kategorií – trénink na duhovo. 🙂 Hravě soutěžní formou se děti mezi sebou poznají v malém soutěžním klání, ale i v různých disciplínách, které běžně do tréninků zařadit nemůžeme často. Doufáme, že se do her zapojí naplno i trenéři!
Barevně oslavíme konec našeho vodního roku!

Přijďte mezi nás!