V roce 2019 nás MŠMT opět podpořilo v rámci programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2019, který je zaměřen na podporu výuky zdravotně postižených sportovců.
V roce 2018 jsme získali finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu MŮJ KLUB. Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, trenérů a realizačního týmu. V rámci projektu tak byly financovány některé pronájmy bazénů a částečně trenérská činnost našich trenérů dětí a mládeže do 18 let.
V roce 2018 jsme získali také podporu MŠMT v rámci programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR. Jedná se o program na podporu sportovní činnosti pro zdravotně postižené sportovce. Díky tomu jsme nakoupili nadlehčovací a jiné pomůcky, které hendikepovaným dětem i dospělým, ale i trenérům pomáhají při výuce a společně strávený čas ve vodě je pro ně příjemnější. V rámci tohoto projektu byly také financovány některé nájmy bazénů a trenérská činnost.
V roce 2017 jsme získali finanční podporu z Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu na projekt s názvem “Plavání bez hranic”.
Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.
V rámci projektu byly financovány některé pronájmy bazénů a trenérská činnost našich trenérů dětí a mládeže do 18 let.
Děkujeme za podporu.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - logo
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY