V roce 2017 jsme získali finanční podporu z Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu na projekt s názvem “Plavání bez hranic”.

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

V rámci projektu byly financovány některé pronájmy bazénů a trenérská činnost našich trenérů dětí a mládeže do 18 let.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - logo

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY