Oddílové hry, soutěže

Místo oddílových závodů připravujeme pro děti tentokrát hry všeho druhu. Už plaveme spolu třetí měsíc a ne všichni se známe blíže. Proto jsme se rozhodli zařadit seznámení všech věkových kategorií – trénink na duhovo! Hravě soutěžní formou se děti mezi sebou poznají v malém soutěžním klání, ale i v různých disciplínách, které běžně do tréninků zařadit nemůžeme často. Doufáme, že se do her zapojí naplno i trenéři.

Barevně oslavíme konec našeho vodního roku!

Přijďte mezi nás!