Platby a úhrady

V letošním školním roce budou platby a úhrady plavání probíhat vždy na konci měsíce, na měsíc nastávající.

Protože jsme obdrželi dotazy, zda mohou již rodiče platit, je to možné. Měsíc září bude startovní, kratší, nebudeme účtovat tolik, jako na Přihláškách. Děkujeme všem rodičům, kteří i v minulém školním roce platili dětem plavání včas. Velice nám tím pomůžete hradit nájmy, pronájmy a jiné náklady, které jsou s chodem oddílu spojené. Neradi bychom, aby se opakoval červen letošního roku, kdy jsme nemohli uhradit pronájmy. Právě v důsledku špatné platební morálky.

Bankovní účet, na který můžete své platby posílat je č.u. 3641480001/5500. Nezapomeňte prosíme připsat jméno dítěte.

Plavci sk. A – děti, které chodí pravidelně, disciplínované, závodní družstvo (výběrové) – pokud budou děti plavat 3x týdně odp., 1x ráno 800,- Kč

Plavci sk. B  – děti od 10 let – pokud budou děti plavat 3x týdně odpoledne, 1x ráno – 800,- Kč

Plavci sk. C  – děti od 5 – 9 let – pokud budou děti plavat 2x týdně, 1x ráno – 650,- Kč,

Pokud budou plavat děti 1x týdně odp., 1x ráno –  450,-Kč

 

Tyto ceny a údaje platí pouze pro měsíc září 2010.

Během měsíce se budeme domlouvat osobně, zda by dítě nechtělo dál trénovat v akvabelkách (dívky), nebo v ploutvovém plavání. Od měsíce října, pokud budou otevřeny všechny zamýšlené sekce, budou děti hradit částky stanovené pro tento plavecký a školní rok, na Přihláškách podrobněji.

Pokud byste se rádi ujistili, zeptali, volejte nebo pište na naše e-mailové adresy. Rádi Vám na vše odpovíme.

Více pak na naší informační schůzce ve čtvrtek 2. 9. 2010.