Návštěva z TV Polar

V únoru tohoto roku Regionální zpravodajství TV Polar natáčelo sportovní kluby.

Dne 24. února 2011 ve čtvrtek k nám přijela paní redaktorka Lenka Rauerová.