Prazdroj lidem – 10. ročník

Náš Plavecký oddíl Frýdek-Místek funguje již 5-tým rokem. Přihlášeni jsou závodní, dálkoví i rekreační plavci.

Loňským rokem jsme otevřeli sekci synchronizovaného plavání, tzv. akvabely, právě i díky právě projektu Prazdroj lidem. Máme zájem, aby se rozrostla skupina akvabel a mohlo “tančit” ve vodě mnohem víc děvčat. Protože tyto děvčátka musí chodit zároveň na balet a gymnastiku, je tento sport výrazně náročnější.

Pronájmy bazénů a provoz na nich jsou vysoké. V letošním roce a budoucnu bychom velice rádi umožnili plavat více malým dětem a hendikepovaným dětem i dospělým. Tato skupina je opomíjena a finanční zajištění tohoto je často pro ně vysoké. Nehledě na zdravotní stránku pohybu ve vodě, kdy se uvolní celé svalové skupiny, nezatěžují se klouby a roste posílení imunitního systému. Velký zájem o plavání zaznamenáváme i u dospělé populace neplavců.

Se stálými plavci vyjíždíme na závody na okresní, krajské i vyšší soutěže.

Letošní rok bychom se rádi zaměřili na zdravotně postižené občany. Oslovilo nás několik skupin a rodin, kteří mají své blízké hendikepované s prosbou o pomoc.  Uvědomili jsme si, že tato skupina lidí je výrazně znevýhodněná. Vyžadují osobní přístup a specifické jednání. Jejich možnosti jsou omezené často, jak v životě, práci i sportu. Existuje metodika Martina Kováře, který je sám upoutaný na vozík a je sám mistr světa a čtyřnásobný paralympijský vítěz v plavání. Naši trenéři již pracovali s těžce nemocnými lidmi a věříme, že se podaří navázat spolupráci i s Ostravským sdružením Kontaktem bB. Je to celorepubliková organizace pro pomoc a podporu lidí s jakýmkoliv postižením. Nechceme trénovat pro výkon, ale pro zdraví a lepší osobní pocit těchto lidí. Mottem je nám věta pana Kováře :

„Sport může být zábavná záležitost, jak strávit volný čas. Pomáhá překlenout dobu, kdy by se člověk jinak ulitoval k smrti. My si říkáme, že plavat nebo házet diskem umí každý, ale házet diskem polochromou rukou nebo plavat bez nohou je hodno jen nás – správných borců.“
Rádi bychom samozřejmě pokračovali také v započatém díle a to synchronizovaném plavání, Akvabelách. Podařilo se první děvčata naučit první desítky figur a sestavu. První vystoupení byla těžká, ale děvčata se rychle vžila do nových rolí. Díky projektu Prazdroj Lidem v roce 2010, jsme jim mohli zakoupit jednotné plavky a využít mnoho tréninků na bazénech a tělocvičnách. Vystupovaly již na Bambiriádě 2011, na akcích Baby Club Kenny, pozvaly si nás již také firmy v Ostravě u příležitosti jejich 20. výročí založení.
V září roku 2011 se přihlásilo a stále hlásí mnoho nových akvabel. Tento projekt bychom rádi posunuli tento rok zas o další úrovně výš.

Prospěšnost projektu pro hendikepované děti a dospělé je potřebná. Rodinní příslušníci byli moc rádi, že jsme ochotni vyzkoušet tyto tréninky. Za všechny jediný příklad. Vedli jsme v tréninku chlapce Jana, kterému bylo 15 let. Těžce ochrnutý na všechny čtyři končetiny. Zpočátku plaval s pomůckami a trenér byl vedle něj. Každou lekci byl uvolněnější a dokázal se krásně sžívat s vodou. Po čase se dokázal ponořit a lovit kroužky z 1,50 m vody. Pochopil základ, do vody se vyfukuje a nad vodou nadechuje. Přestal se bát. Začali jsme tedy s výukou prsou a ležení na zádech. Každý je jiný a vyhovuje mu jiná poloha. Měl veliká omezení a spasty končetin, jako by nedovolily pohyb. Naopak. Našel si své. A začal se posunovat podle svých možností. Když si byl jistý, že vše zvládne, odkládal si postupně pomůcky. Nakonec začal plavat, zpočátku s trenérem poblíž, později docela sám. Prsa s výdechem do vody si upravil pro svou potřebu natolik, že dnes přeplave několik bazénů sám bez pomocí nikoho.

Nejsme schopni měřit tady výsledky. Radost z úspěchů každého člověka zvlášť je velice individuální záležitost. Rádi bychom, pokud bude větší zájem a budou se množit podobné případy jako Jan, jim uspořádali závody u nás ve městě. Zde, ale znovu nebude důležitý čas. Vyhraje každý!

Akvabely bychom velice rádi rozšířili stále o nové řady dívek a děvčátek. Měly by znovu zabrat i v baletní a gymnastické průpravě. Rádi bychom se začali zúčastňovat soutěží jednotlivců. Zatím je to stále běh na dlouhou trať.

Vše jsou dlouhodobé plány a projekty. Akvabelám se podařilo začít a zahájit celé nové tréninkové jednotky v loňském roce úspěšně a rádi bychom pokračovali se stávajícími i s novými. Je to mravenčí práce, protože se každá nová dívka musí naučit prvně dobře plavat, aby následně zvládla jednotlivé figury, později sestavy. Spolupráce s Olomouckým klubem synchronizovaného plavání pokračuje a dobře se vyvíjí. Jejich tradice je již skoro 40 let, věříme, že se nám podaří vybudovat podobnou pevnou základnu pro tento dívčí sport.

Hendikepovaní lidé, které jsme oslovili, již plavat chodí a věříme, že jich bude přibývat. Jim zvlášť bychom rádi stanovili menší sazby vstupného.

Oba plánované projekty jsou na delší dobu, mnoho let do budoucna.