Hodnocení závodní skupiny – září, říjen 2018

Tréninková skupina B. Tobolové

Začátek podzimu byl pro závodníky rychlý. Hned od druhého týdne se k odpoledním tréninkům přidaly i ranní. Na konci září přibyly i tréninky na 50m bazéně v Ostravě. Celkově se povedlo nastavit týdenní tréninkový režim na 8, resp. 9 hodin tréninku ve vodě a 1 hodinu suchého tréninku v tělocvičně. Při maximálním využití tréninkových hodin měli plavci možnost odtrénovat v září 23 hodin a v říjnu 32 hodin ve vodě. Kromě toho na přelomu září a října proběhlo plavecké soustředění v Liptovském Jánu, které umožnilo skupině účastníků (13 plavců) navýšit počet naplavaných hodin o dalších 16.

V letošní sezóně se vytvořila velmi dobře fungující skupina plavců ročníků 2007 – 2002, rozdělená na chlapce a děvčata. Plavci fungují jako dobrý tým, se kterým se mi skvěle pracuje. Hlavními vytyčenými cíli pro tuto část roku jsou kvalifikace na mistrovské soutěže, především Mistrovství republiky 13 a 12 letých a Pohár ČR (oblast Morava a Slezsko) 11 letých. Tréninkové plány jsem postavila tak, abychom v první fázi naplavali co největší objemy pro rozvoj obecné vytrvalosti navýšením aerobní kapacity (výkon v aerobní zóně – tedy na nižších tepových frekvencích) a současně vzhledem ke zkrácené sezóně také na rozvoj výkonu a rychlosti. Velký důraz jsem kladla na techniku dýchání a soustředili jsme se na vnímání rychlosti plavání v jednotlivých energetických zónách. S potěšením mohu konstatovat, že se plavci naučili rozlišovat 3-4 stupně výkonu. Intenzivně jsme pracovali na technice obrátek.

Na začátku října jsme se kontrolně zúčastnili VC Kopřivnice. U všech plavců jsem zaznamenala nárůst výkonu a zlepšení nejen v hlavních disciplínách. Tréninkovou zátěž všichni nesli velmi dobře a přes značnou únavu po soustředění plavci dokázali vylepšit svá osobní maxima. V říjnu jsem do tréninkových plánů více zařazovala rychlostní prvky, hodně jsme vlnili a jednou za týden jsem volila trénink v zóně laktátové produkce. Říjnové cíle tréninku jsem postavila na práci na hranici anaerobního prahu. Děti mohly být více unavené. Koncem měsíce, kdy jsme absolvovali meziokresní přebor, již byli plavci plně adaptovaní na zátěž. Výkon všech opět výrazně stoupl. Hlavní část přípravy na závodní období začala až na konci října.

Za září jsme odplavali necelých 47 km. V říjnu se suma vyšplhala i díky soustředění na 77,5 km. Během 5 denního soustředění bylo z této sumy naplaváno cca 30 km.

V září a říjnu jsem plavce 3x testovala. V září to byl vytrvalostní test na 1500m, v říjnu pak test 8x200m kraulovýma nohama a step test 6x200m (kraul nebo znak), jehož cílem bylo postupné zvyšování výkonu na 200m trati až po dosažení/překonání svého osobního maxima. Výsledky testů přikládám.

V říjnu byla větší nemocnost. Nicméně díky tréninkům navíc byla v průměru vyšší tréninková účast. V září moje skupina plavců absolvovala 71% tréninkových hodin, v říjnu 83%. Mezi nejméně absentující plavce patří Martin Polach, Verča Fránková, Adam Koch, Míša Tůmová a Gabka Blažková.

Chtěla bych pochválit tréninkovou disciplínu všech plavců z mé skupiny, je to tým dětí, se kterým se velmi dobře pracuje, domlouvá a vyrůstají z nich velmi pracovití a zodpovědní mladí lidé. Plán do konce letošní sezóny je soustředění na rozvoj rychlosti, pokračovat budeme i v rozvoji silových dovedností a nezapomeneme ani na hypoxická cvičení. Vrcholem jsou závody krajských přeborů a kvalifikace na mistrovské soutěže.

Barbora Tobolová

Docházka závodníci 9-10/2018, Test nohy, Step test, Test 1500VZ