Sareza pro závodní plavce od r. 2005 a starší

Milí rodiče, 

nabízíme novou aktivitu pro závodní plavce od ročníku 2005 a starší:

Plavecké tréninky na Saréze v Ostravě Porubě, 50 m bazén. Je to možnost, jak zatím 1x měsíčně zkvalitnit naši přípravu na závody a přebory. Půjde o středy v termínech :

27.1.,  10.2.,  30.3.,  20.4.,  4. 5.,  1.6. 2016

Tréninky budou trvat od 16.30 – 18.00 hodin.

Trénink ostatních plavců pokračuje v běžných časech a bazénech. Je to další zkušenost pro mnohé z nich.

Informace pro rodiče, kteří chtějí jet také, je možnost si tam zaplatit ve stejné hodině vstupné a jít také plavat jako veřejnost.

Sraz: U Sportisima ve FM v 15.45 hodin, nebo rovnou u Sarézy v 16.15 hodin.

Další podrobnosti na emailech rodičů, kterých se to týká. Pokud se osvědčí tato zkušenost, není vyloučeno, že přibude častější perioda tréninků na tomto bazénu.

Děkujeme za spolupráci a podporu všem rodičům a trenérům! 🙂 

Za trenéry Ing. Radek Kodajek a Mgr. Barbora Tobolová