Marta Pitříková

trenér III tř. plavání, lektor kurzů Ploutvička a matky s dětmi